Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/iangel/public_html/wp-includes/functions.php on line 4161
“Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thiên thần để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp thương mại hóa thành công.” – Vietnam Angel Investor Network

“Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thiên thần để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp thương mại hóa thành công.”

Ông Lý Đình Quân
Giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn