Khó khăn lớn nhất của Khởi nghiệp là Khởi động

Đồng hành với bạn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, cùng với các công cụ hỗ trợ, doanh nghiệp của bạn sẽ đạt được những đột phá khi xây dựng bộ máy kinh doanh, dẫn dắt và kết nối các nguồn lực.

Mạng lưới

Nền tảng chia sẻ, kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam

Hợp tác

Mở rộng hợp tác đầu tư, xây dựng năng lực, đào tạo chuyên môn...

Đầu tư

Nơi hội tụ nhà đầu tư thiên thần hàng đầu Việt Nam

Phát triển

Đồng hành vì sự phát triển chung của nhà đầu tư thiên thần và doanh nghiệp khởi nghiệp