Ban Điều Hành

Ban điều hành Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam:

Ông Trịnh Minh Giang
Chủ tịch mạng lưới iAngel, Chủ tịch VMCG (Venture Management Consulting Group)

Ông Trịnh Minh Giang
Chủ tịch mạng lưới iAngel, Chủ tịch VMCG (Venture Management Consulting Group)
Ông Phạm Duy Hiếu
Phó chủ tịch mạng lưới iAngel, Tổng giám đốc SVF (Startup Vietnam Foundation)

Ông Phạm Duy Hiếu
Phó chủ tịch mạng lưới iAngel, Tổng giám đốc SVF (Startup Vietnam Foundation)
Ông Trần Anh Vương
Phó Chủ tịch Mạng lưới iAngel, nguyên Chủ tịch HanoiBA (Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội), Tổng giám đốc SAM Holdings

Ông Trần Anh Vương
Phó Chủ tịch Mạng lưới iAngel, nguyên Chủ tịch HanoiBA (Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội), Tổng giám đốc SAM Holdings
Ông Nguyễn Tiến Trung
Tổng Giám đốc Kankyo Việt Nam, Chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo IPP2

Ông Nguyễn Tiến Trung
Tổng Giám đốc Kankyo Việt Nam, Chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo IPP2
Bà Đỗ Thị Tú Anh
Phó giám đốc SYS (Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp), nguyên Tổng thư ký HanoiBA (Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội)

Bà Đỗ Thị Tú Anh
Phó giám đốc SYS (Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp), nguyên Tổng thư ký HanoiBA (Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội)