“Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cộng đồng nhà đầu tư thiên thần để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp thương mại hóa thành công.”

Ông Lý Đình Quân
Giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn