Chung tay xây dựng cộng đồng khởi nghiệp bền vững

10 tổ chức ở Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, bao gồm: Công ty Cổ phần Capella Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Quản lý Liên doanh (VMCG), Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA), Công ty Cổ phần Đầu tư Innovation Hub, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ Việt Nam (SVF), Trung tâm Ươm tạo Sông Hàn (Songhan Incubator), Cộng đồng Đầu tư Thiên thần Angels4Us, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK Holdings), Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Khởi nghiệp Quốc gia (NSCI), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (SYS)
-

Mạng lưới iAngel được xây dựng để tạo ra những tác động tích cực

``Chung tay xây dựng một cộng đồng nhà đầu tư thiên thần hoạt động tích cực cả về bề rộng và chiều sâu, nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho các thế hệ doanh nhân khởi nghiệp, chúng tôi đều nhất trí xây dựng mạng lưới iAngel trên cơ sở vì cộng đồng khởi nghiệp, không vì mục tiêu lợi nhuận.``
Ông Trần Anh Vương - nguyên Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Tổng giám đốc SAM Holdings